Filter

GREEN TECKNOLOGY AND NUTRIENT CYCLING

DiaPure startade sin produktion 2022 och lanserar nu ett fosformaterialtill fosforfällor.
I nuläget säljer vi endast till företagskunder.


Materialet levereras i storsäck om 900L. För prisinformation, maila info@diapure.eu.
Filtermaterialet kan användas i jordbruksdränage, våtmarker, reningsverk, privata avlopp och industrier.