Filter

GREEN TECKNOLOGY AND NUTRIENT CYCLING

DiaPure startade sin produktion i 2022 och lanserar nu ett filtermaterial för fosforfällor.

I nulägen säljer i endast till företagskunder.

Materialet levereras i storsäck om 900L. För prisinformation maila info@diapure.eu

DiaPure fosforfiltermaterial är tillverkat av naturligt diatomitmaterial som är belagt med metalloxider med en ny vakuumteknik. De resulterande 2 – 4 mm porösa filterkornen har en hög och långvarig fosforbindningskapacitet samtidigt som höga flöden kan upprätthållas.

Filtermaterialet används vanligtvis i filterkolonner och bäddar. Filtret fungerar för både låga och höga fosforkoncentrationer som dräneringsvatten (< 0,5 mg P/L) och hushållsavloppsvatten (> 10 mg P/L) och ger renat vatten med > 90 % reduktion av P-belastningar.

Filtermaterial