Green technology and nutrient cycling

Visar vägen

Fosforfälla i avloppssystem

DiaPure består av ett granulat av poröst naturligt mineral som vi belägger med en reaktiv yta som binder fosfor. Granulaten är stabila, klumpar sig inte och fungerar vid naturligt pH. Det gör det lämpligt för rening och återvinning av fosfor alla slags vattenströmmar, i höga flöden och vid låga koncentrationer.

naturligt material
fosforbindande
klumpar sig inte
återvinningsbart
långtidsverkande
win-win
Instagram

Senaste Nytt

3 stegs raket

Vårt erbjudande

Filter

Rening

Återvinning

Vi behöver en övergång till cirkulära ekonomiska principer och praxis. 

– Johan Rockström

Att göra sitt bästa är inte längre tillräckligt bra.
Vi måste nu göra det till synes omöjliga.

– Greta Thunberg

Vi kan inte bara fortsätta leva som om det inte finns någon morgondag, för det finns en morgondag.

– Greta Thunberg

Vi har gått från en liten värld på en stor planet, till en stor värld på en liten planet.

– Johan Rockström

Vårt mål

Vårt mål är att återvinna fosforn från filtren och återföra den till lantbruket, en teknik som vi har patenterat och just nu testar med testkunder.

En begränsad resurs

Fosfor finns i allt levande. Det är en ändlig resurs som vi behöver för att odla mat. Utan fosfor kan vi inte föda en växande befolkning.

Prisbelönta projekt

Diapures filter renar inte bara vatten utan återvinner också fosfor, som är en icke-förnybar resurs och är väsentlig inom jordbruk och gruvdrift.