Filter

GREEN TECKNOLOGY AND NUTRIENT CYCLING

DiaPure startede sin produktion i 2022 og lancerer nu et fosformateriale til fosforfælder.
I øjeblikket sælger vi kun til erhvervskunder.

Materialet leveres i store sække á 900L. For prisoplysninger, e-mail info@diapure.eu.
Filtermaterialet kan anvendes i landbrugets dræning, vådområder, renseanlæg, private kloakker og industrier.