Filter

GREEN TECKNOLOGY AND NUTRIENT CYCLING

Diapure startede sin produktion i 2022 og lencerer nu et filtermateriale for tilbageåldelse af fosfor i spildevand i private brønde.

Materialet leveres i store sække á 900L. For prisoplysninger, e-mail info@diapure.eu.
Filtermaterialet kan anvendes i landbrugets dræning, vådområder, renseanlæg, private kloakker og industrier. I øjeblikket sælger vi kun til erhvervskunder.

DiaPures phosphorfiltermateriale er fremstillet af naturligt diatomitmateriale, som er belagt med metaloxider ved hjælp af en ny vakuumteknik. De resulterende 2 – 4 mm porøse filtergranulat har en høj og langtidsholdbar fosforbindingskapacitet, mens høje flows kan opretholdes.

Filtermaterialet anvendes typisk i filtersøjler og -bede. Filteret er vel egnet både til lave og høje fosforkoncentrationer såsom drænvand (< 0,5 mg P/L) og husspildevand (> 10 mg P/L) og producerer renset vand med > 90 % reduktion af P-belastninger.

Filtermateriale