Oprensning

GREEN TECKNOLOGY AND NUTRIENT CYCLING

DiaPure® filtermateriale er et materiale designet til at binde fosfor.

Det betyder for eksempel, at den nemt lader højvande strømme igennem, fordi granulatet ikke stopper vandet, der passerer gennem filteret, som finkornet sand f.eks.

Det betyder også, at de porøse granula har en stor reaktiv overflade, der kan binde meget fosfor, sammenlignet med eksempelvis kompakte granulat. Filteret får længere levetid, jo flere gange du genbruger fosforet fra filteret.

Det er godt for både miljøet og klimaet, fordi du ikke skal skifte filter så ofte.

Anvendelsesområde

Vådområde/landbrugsdræning

Vi kan beregne kapacitet og levere fosforfjernende filtermateriale til vådområdeprojekter.
Ved anlæg af vådområder er der risiko for fosforudslip ved ændring af de hydrauliske forhold. Hvis jorden bliver iltfri, frigives fosfor og strømmer nedstrøms. Med et kompakt filter med mulighed for regenerering kan du få en løsning på problemet på en lille overflade. Enkel årlig vedligeholdelse garanterer en fungerende rensning i mange år fremover.
Anlæggelsen af ​​vådområder af forskellig art er ofte en længere proces. Vi er glade for at være med fra starten og har værktøjer til at beregne næringsudslip, især fosfor og behov for oprensning. Vi har indgående kendskab til vådområder og jordbunds kemi og kan rådgive og lave enklere beregninger i klimatilpasningsspørgsmål.
Vi kan tilbyde rådgivning og filtermateriale. I forbindelse med samarbejdspartnere kan vi også tilbyde et komplet system til filtervedligeholdelse og fosforhåndtering.

Små afløb

Vi leverer filtermateriale til fosforfælder 600L til 5PE.

Kommunalt spildevand og procesvand

Sammen med partnere kan vi tilbyde en komplet løsning til fx kystrensningsanlæg til polering af forarbejdet vand. Vores filtre tager også kobber, arsen og nogle medicinrester.

Regnvand

DiaPure® fungerer godt til regnvandshåndtering. Enten som infiltrationsbed eller som lukket filter til regenerering. Vi samarbejder med producenter af containere og kan rådgive i design og beregninger for infiltrationsbed.

Et filter til vådområder eller anden udendørs vandafstrømning