DiaPure till final i Venture Cup!

DiaPure blev årets impact maker i region syd finalen av venture cup och går vidare till final i höst!