Välj en sida

Om DiaPure AB

DiaPure AB har sitt säte i Lund, Sverige, med filial i Köpenhamn, Danmark. Vi håller fortfarande på att testa materialet, men räknar med att DiaPure kommer att finnas på marknaden i 2019.

Vårt Mål

Att så många som möjligt ska rena sitt avloppsvatten från fosfor oavsett om man bor inom områden med hög skyddsnivå eller ej, eftersom det värnar om naturen och bildar ett naturligt kretslopp där det som tidigare var avfall, kan komma till nytta.

Varför välja DiaPure® ?

DiaPure® filtermaterial är designat för att fånga fosfor i avloppsvatten. DiaPure® baseras på ett naturligt poröst material belagd med en coating som har fosforbindande egenskaper. Materialet bryts inte ner, klumpar sig inte och det fungerar oavsett pH. Det gör att materialet har en lång livstid.

Hur hittade du hit till vår hemsida?

Efter att ha lanserat vår nya sida vill vi gärna höra vad du tycker. Skriv gärna till oss och berätta om du undrar något kring vår produkt eller om du har andra funderingar. Vi är nyfikna på dig.