Välj en sida

DiaPure® är ett revolutionerande fosforreningsfilter som snart lanseras för enskilda avlopp

DiaPure® är ett högreaktivt dubbelporöst material som är designat för att effektivt rena fosfor

DiaPure® är ett patenterat material utvecklat av hängivna forskare, för en miljön

Deeptech of the week, Interview in English

Read the interview from the ÅForsk prize ceremony. It is in English. https://www.sisp.se/deeptech-of-the-week-30 Lisa Heiberg found a market niche while working on filter materials to stop fertilizers. “The material was patented but since all inventors are...