DiaPure® är ett revolutionerande
fosforreningsfilter som snart lanseras
för enskilda avlopp

DiaPure® är ett högreaktivt dubbelporöst material som är designat för att effektivt rena fosfor

DiaPure® är ett patenterat material utvecklat av hängivna forskare, för en miljön